Get Adobe Flash player
Home Aktualności

postheadericon The News

postheadericon Zmiana Urzedowania Przewodniczącego Rady Gminy w Łubnicach

 

INFORMACJA!


Uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Łubnicach od dnia 01.04.2017r. został przeniesiony na środę w godzinach od 11.00 – 15.00.

 

 

 

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

 

Zmieniony (poniedziałek, 27 marca 2017 12:07)

 

postheadericon OTWP w gminie Łubnice – eliminacje gminne

OTWP w gminie Łubnice – eliminacje gminne

W dniu 7 marca 2017 roku  w Zespole Szkół w Dzietrzkowicach  gm. Łubnice  odbyły się  gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. Otwarcia finału dokonał Komendant Gminny ZOSP RP w Łubnicach Jan Dudek witając wszystkich uczestników, Wójta Gminy Łubnice  Henryka Cioska, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach Marka Lisa, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach Zenona Kopisa,  Inspektor Urzędu Gminy Łubnice Adelę Jaśko, prezesów i naczelników poszczególnych jednostek OSP oraz opiekunów drużyn. Turniej odbył się w dwóch kategoriach szkoły podstawowe oraz gimnazja. Łącznie w konkursie udział wzięło 19 osób. Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału powiatowego zakwalifikowały się:

Zmieniony (wtorek, 28 marca 2017 10:01)

Więcej…

 

postheadericon Tymczasowe obowiązki sołtysa Andrzejów

INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Łubnicach uprzejmie informuje

mieszkańców sołectwa Wójcin

w okresie od 17 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 r.

tymczasowo obowiązki sołtysa sołectwa wsi Wójcin pełnić będzie sołtys sołectwa wsi Andrzejów, pan Wojciech Zimoch.

Zatem wszelkie zapytania i bieżące sprawy należy zgłaszać do sołtysa wsi Andrzejów, ul. Wrocławska 33, Andrzejów.

 

postheadericon INFORMACJA USC 50 2017

INFORMACJA

Urząd Gminy w Łubnicach prosi jubilatów lub rodziny o zgłaszanie do dnia 19.03.2017 do tut. USC pok. Nr 7 par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 50 – lecia pożycia zawarcia związku małżeńskiego.

Na podstawie udzielonej informacji zostanie wysłany wniosek do Wojewody Łódzkiego o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

Daria Druszcz

 

postheadericon OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

ZK.4120.1.2017.249.1 .MR

Na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 Upca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu niniejszym podaję do publicznej wado mości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty,

Więcej…

 

postheadericon Przedsiębiorczość Twoją szansą- AKME

 

ZAŁĄCZNIKI:

-formularz rekrutacyjny
-deklaracja uczestnictwa
-regulamin projektu


 

 

postheadericon ZAWIADOMIENIE Znak: 6220.2.9.2016-17

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.9.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 03.04.2017 r.

Zmieniony (sobota, 18 lutego 2017 20:49)

Więcej…

 

postheadericon System Zastrzegania Kart

System Zastrzegania Kart

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. To narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Zmieniony (wtorek, 14 lutego 2017 21:31)

Więcej…

 

postheadericon Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Ministerstwo radzi !

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie przekazuje do wykorzystania adres strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
(http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797494-p_1.htm) z przykładami wypełnienia wniosków i oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

postheadericon Ankieta Żłobki

Ankieta do rodziców/przyszłych rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

 

 
Więcej artykułów…

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information