Get Adobe Flash player
Home

System Zastrzegania Kart

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. To narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Zmieniony (wtorek, 14 lutego 2017 21:31)

Więcej…

 

Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Ministerstwo radzi !

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie przekazuje do wykorzystania adres strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
(http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797494-p_1.htm) z przykładami wypełnienia wniosków i oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Łubnice, dnia 13.02.2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 17 lutego 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostaniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2018r.  środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

- w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

Ankieta do rodziców/przyszłych rodziców dzieci w wieku do lat 3 mieszkających w województwie łódzkim

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę nt. zainteresowania rodziców żłobkami. By właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań!

 

 

 

Bezpieczeństwo wodne w budynkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, w związku z pismem PWIS w Łodzi z dnia 20.01.2017 r., znak PWIS.NSHK.9011.1.2.2017.KK, i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, przesyła publikację opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia, pt.: „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”.

GIS wskazuje, iż nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynkach może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również istotne bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne i społeczne.

W związku z powyższym proszę o rozpowszechnienie powyższej publikacji wśród właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Podpisał PPIS w Wieruszowie

mgr Ewa Żóraw

 

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Łubnice, Link poniżej:

 

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=450&x=8

 

 

 


 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

 

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Zmieniony (środa, 01 lutego 2017 11:32)

Więcej…

 

Pilne: GRYPA PTAKÓW

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczące wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki. Na mocy tego rozporządzenia należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.

Zgłoszenia można dokonać osobiście (ul. Waryńskiego 8, Wieruszów) lub telefonicznie pod nr tel. 62 784 11 23

Więcej…

 

 

Łubnice, dnia 24.01.2017 r.

 


ZAWIADOMIENIE

 


Uprzejmie informuję, że na dzień 30 stycznia 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji .

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

- w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2017r.

7. Podjęcie uchwał, dotyczących budżetu na 2017 r.:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028

- budżetu Gminy Łubnice na 2017r.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

 

 


 

Zmieniony (wtorek, 24 stycznia 2017 13:55)

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information