Get Adobe Flash player
Home

UWAGA ROLNIKU !!!


Zarząd Koła Łowieckiego „Czajka” w Łubnicach ponownie zawiadamia,

że na podstawie § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010r. na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 13.X.1995r. „Prawo Łowieckie”

/Dz.U. nr.127 poz.1066 z 2005r. z późniejszymi zmianami/  na terenie dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego nr 280 z ramienia naszego Koła

uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne /jelenie , daniele, sarny i dziki/ w uprawach i płodach rolnych są następujące osoby:

Więcej…

 

Koniec z więzieniem drobiu

Od czwartku 6 kwietnia można wypuszczać drób na zewnątrz. W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zjadliwej grypy ptaków. Nie ma już nakazu przetrzymywania drobiu w budynkach oraz związanych z tym konsekwencji. 

Należy jednak pamiętać aby drób izolować od dzikiego ptactwa, które może zarazić chorobą. Tak samo nie wolno przetrzymywać domowego ptactwa w okolicach otwartych zbiorników. Pasza, woda oraz ściółka wciąż muszą być odizolowane.

 

ZAWIADOMIENIE

Znak: 6220.2.10.2016-17

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 11.05.2016 r. Pana Ryszarda Duszyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

· Wyznacza nowy termin rozpatrzenia wniosku w terminie nie późniejszym niż do 15.05.2017 r.

Więcej…

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2017

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2015 r.poz.1774 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący –

lokal użytkowy o pow.50 m2 , położony w budynku Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice przy ulicy Wojska Polskiego 28, stanowiący mienie komunalne Gminy Łubnice, KW SR1W/00089397/3 przeznaczony do dzierżawy na okres 3 lat.

Więcej…

 

UWAGA DLA ROLNIKÓW !!!

W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w zależności od terenu na którym szkody zostały wyrządzone, (tj. czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:

Więcej…

 

OTWP w gminie Łubnice – eliminacje gminne

W dniu 7 marca 2017 roku  w Zespole Szkół w Dzietrzkowicach  gm. Łubnice  odbyły się  gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. Otwarcia finału dokonał Komendant Gminny ZOSP RP w Łubnicach Jan Dudek witając wszystkich uczestników, Wójta Gminy Łubnice  Henryka Cioska, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach Marka Lisa, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubnicach Zenona Kopisa,  Inspektor Urzędu Gminy Łubnice Adelę Jaśko, prezesów i naczelników poszczególnych jednostek OSP oraz opiekunów drużyn. Turniej odbył się w dwóch kategoriach szkoły podstawowe oraz gimnazja. Łącznie w konkursie udział wzięło 19 osób. Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału powiatowego zakwalifikowały się:

Zmieniony (wtorek, 28 marca 2017 10:01)

Więcej…

 

Łubnice, dnia 17.03.2017 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 24 marca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXIV sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2017 roku,

- w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach,

-w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice,

- w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w gminie Łubnice,

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

INFORMACJA!!!

Urząd Gminy w Łubnicach uprzejmie informuje

mieszkańców sołectwa Wójcin

w okresie od 17 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 r.

tymczasowo obowiązki sołtysa sołectwa wsi Wójcin pełnić będzie sołtys sołectwa wsi Andrzejów, pan Wojciech Zimoch.

Zatem wszelkie zapytania i bieżące sprawy należy zgłaszać do sołtysa wsi Andrzejów, ul. Wrocławska 33, Andrzejów.

 

Informacja Gabaryty

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w dniach 27 – 31 marca 2017 roku, według następującego harmonogramu:

- 27 marzec 2017 roku - miejscowości: Andrzejów i Wójcin

- 28 marzec 2017 roku – miejscowości: Ludwinów, Rzepisko, Gielniówka i Jeziorko

- 29 marzec 2017 roku – miejscowości: Brzozówka i Kolonia Dzietrzkowice

- 30 marzec 2017 roku – miejscowość Łubnice

- 31 marzec 2017 roku – miejscowość Dzietrzkowice

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information