Get Adobe Flash player
Home

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.4.6.2016

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia, że w dniu 16.06.2016 r. została wydana decyzja nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicach: Ogrodowej, Przejazdowej i Sadowej oraz budowie napowietrznej linii oświetleniowej w ulicy Wodnej na części działek nr ewid. 314, 315, 166, 288, 289, 282, 418/1, 350/2, 232, 588, 589 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

Zmieniony (czwartek, 16 czerwca 2016 08:14)

Więcej…

 

INFORMACJA

Dotyczy „Rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Wójcinie"

W związku z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie, ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Łubnice nr 12/2016 z dnia 10 maja 2016r. przeprowadzonym w dniu 7 czerwca 2016r.- uprzejmie informuję, że wyłoniono kandydata na ww. stanowisko w osobie: Pani Doroty Ciećka zam. w Łubnicach.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

JERZY DELA

 

 

Informacja

Z dniem 06.06.2016 ulegają  zmianie  godziny pracy Urzędu Gminy w Łubnicach :

poniedziałek od 7:30 – 15:30

wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.7.1.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 maja 2016 r., Gminy Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 1321, 1272/1, 1271/1 (obręb 0007 Wójcin) położonych w gminie Łubnice.

Zmieniony (środa, 01 czerwca 2016 07:30)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.6.1.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 maja 2016 r., Gminy Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 62, 61, 58, 57, 54 (obręb 0007 Wójcin) położonych w gminie Łubnice.     

Więcej…

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W ZAKRESIE PODATKÓW I POMOCY PUBLICZNEJ.

Na podstawie art.37ust.1 pkt 2lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r   poz.885 ze zm ), Wójt Gminy Łubnice podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej  500 zł, oraz wykaz osób prawnych  i fizycznych ,którym udzielono pomocy publicznej  w 2015 roku.

Zmieniony (wtorek, 31 maja 2016 11:54)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.4.1.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 kwietnia 2016 r., uzupełniony dnia 28 kwietnia 2016 r. i dnia 18 maja 2016 r., Pana Jerzego Woźniaka, ul. Francuska 61, 64-100 Leszno, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w ulicach: Ogrodowej, Przejazdowej i Sadowej oraz budowie napowietrznej linii oświetleniowej w ulicy Wodnej na części działek nr ewid. 314, 315, 166, 288, 289, 282, 418/1, 350/2, 232, 588, 589 (obręb Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

Znak: 6220.2.2.2016

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz.353), zawiadamia, że w dniu 11 maja 2016r. wpłynął wniosek Pana Ryszarda Duszyńskiego, zam. Wójcin, ul. Wieluńska 16, 98-432 Łubnice
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Więcej…

 

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

 

W imieniu zespołu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje odbędą się 18 maja 2016 (środa) w godzinach 12:00-15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, ul. Sikorskiego 102 (sala posiedzeń, I piętro).

Zmieniony (poniedziałek, 16 maja 2016 14:07)

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information