Get Adobe Flash player
Home

Zadanie pod nazwą:

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2020

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 12 000,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 6 000,00 zł

Zakres projektu obejmował:  sporządzenie bazy danych emisji CO2, opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Łubnice”, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu, przygotowanie informacji na temat przystąpienia do opracowania PGN przez Gminę, przygotowanie wniosku do RDOŚ-u i Sanepidu o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


http://www.zainwestujwekologie.pl

 

ODWIEDŹ KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

"Mapa" będzie dostępna od września na stronie wieruszowskiej policji.

We wrześniu tego roku na terenie całego kraju zostanie wdrożona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do tej pory program prowadzony był pilotażowo na terenie miasta stołecznego, Podlasia i Pomorza. Teraz program będzie aktywny na terenie powiatu wieruszowskiego. Dzięki niemu każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł mieć swój wkład na poprawę bezpieczeństwa.

 

Zmieniony (środa, 24 sierpnia 2016 11:00)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.8.6.2016

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 961) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 19.08.2016 r. została wydana decyzja nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Dzietrzkowice ul. K. Świerczewskiego na części działek nr ewid. 1, 127/3, 215/2, 132/2, 281, 21/4, 260, 19/4, 243, 238, 236/3, 16, 3, 2, 249/1 (obręb Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.23 z późn. zm.), informuje, że na wniosek JMM Sp.    z o.o z siedzibą przy ulicy Sądeckiej 27C, 32-700 Bochnia złożony przez pełnomocnika Pana Mariusza Jaglińskiego z firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM, zam. Wiktorów 50, 98-350 Biała, w dniu 05.02.2016r. zostało wszczęte się postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej          o mocy 800 kW wraz z fundamentem i niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: stację trafo, rozdzielnię SN wraz z układem pomiarowym i z liniami kablowymi NN/SN, plac manewrowy przy elektrowni wiatrowej, przebudowę drogi wewnętrznej (gruntowej) obraz budowę zjazdu z drogi wewnętrznej, zlokalizowanych na działkach nr ewid. gruntów 43/1, 43/2, 70, 53/1 w Łubnicach, w gminie Łubnice, powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Wieruszowski.

Zmieniony (piątek, 19 sierpnia 2016 10:17)

Więcej…

 

Karta Dużej Rodziny

Wojewoda Łódzki zaprasza instytucje publiczne oraz przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863).

Więcej…

 

Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie

10 sierpnia w Łubnicach gościć będzie kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Akcja toczy się pod hasłem Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie. Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania i działania.

Więcej…

 

Stypendia dla uczniów

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 514,00 zł.

 

Wzór do pobrania

Zmieniony (czwartek, 04 sierpnia 2016 06:25)

 

Obwieszczenie 
Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.23 z późn. zm.), informuję, że na wniosek JMM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sądeckiej 27C, 32-700 Bochnia, złożony przez pełnomocnika Pana Mariusza Jaglińskiego z firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM, zam. Wiktorów 50, 98-350 Biała, w dniu 05.02.2016r. zostało wszczęte się postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW wraz z fundamentem i niezbędna infrastruktura techniczną obejmującą: stację trafo, rozdzielnię SN wraz z układem pomiarowym i z liniami kablowymi NN/SN, plac manewrowy przy elektrowni wiatrowej, przebudowę drogi wewnętrznej (gruntowej) oraz budowę zjazdu z drogi wewnętrznej, zlokalizowanych na działkach nr ewid. gruntów 43/1, 43/2, 70, 53/1 w Łubnicach, w gminie Łubnice, powiecie wieruszowskim, województwie łódzkim.

Zmieniony (wtorek, 02 sierpnia 2016 06:57)

Więcej…

 

 

ZAPRASZAMY NA BADANIE OSTROŚCI WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 09.08.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Ogrodowa 12 A w Łubnicach

w godzinach od 13 :00 do 15:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information