Get Adobe Flash player
Home

WÓJT GMINY ŁUBNICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice

Wymagania niezbędne:

Zmieniony (środa, 14 grudnia 2016 20:53)

Więcej…

 

Zadanie pod nazwą:

„Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Łubnicach”

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 000,00zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 5 000,00zł.

Zakres projektu obejmował  zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

Łubnice, dnia 28.11.2016 r.

 

 


ZAWIADOMIENIE

 

 


Uprzejmie informuję, że na dzień 30 listopada 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Spotkanie z Dzielnicowym Gminy Łubnice sierż. szt. Tomaszem Rosińskim.

5. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie oraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

6. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

7. Interpelacje

8. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

9. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Łubnice.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Wolne wnioski i zapytania

12. Zamknięcie obrad sesji

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony (poniedziałek, 28 listopada 2016 11:50)

 

WÓJT GMINY ŁUBNICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice

 

Wymagania niezbędne:

Zmieniony (piątek, 25 listopada 2016 12:15)

Więcej…

 

Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach Mistrzami Powiatu Wieruszowskiego

w Unihokeju Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt i Chłopców

W dniu 16 i 17.11.2 016r.  w hali sportowej  w Dzietrzkowicach odbyły się  powiatowe zawody  unihokeja dziewcząt i chłopców  szkół gimnazjalnych.
Do zawodów przystąpiło  5 zespołów dziewcząt i 4 zespoły chłopców.

Uczestnicy dziewczęta: Gimnazjum w Bolesławcu, Gimnazjum w Czastarach,  Gimnazjum w Walichnowach, Gimnazjum nr 2 w Wieruszowie, Gimnazjum w Łubnicach

Uczestnicy chłopcy: Gimnazjum w Bolesławcu, Gimnazjum w Czastarach,  Gimnazjum  w Walichnowach , Gimnazjum w Łubnicach

GALERIA - KLIKNIJ

 

Zmieniony (czwartek, 24 listopada 2016 03:42)

Więcej…

 

Mistrz Recyklingu Maks

Szanowni Państwo,

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, uprzejmie prosi o zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a także przekazanie do placówek oświatowych ( szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic itp.) informacji nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych realizowanego w ramach zadań statutowych Fundacji.

Więcej…

 

 

Informacja dot. Rady Gminy


Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące odbytych Sesji Rady Gminy w Łubnicach tj. zawiadomieniach o sesji, interpelacjach, wnioskach i zapytaniach do Wójta Gminy oraz podjętych uchwałach będą zamieszczane w zakładce „Rada Gminy Łubnice”, która znajduję się po lewej stronie.

 

 


Zmieniony (czwartek, 17 listopada 2016 07:40)

 

KURENDA

Zawiadamia się  że w dniu 22 listopada 2016 roku /wtorek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skomlin odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie planowanego  przedsięwzięcia budowy chlewni zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Młynisko Wieś. Spotkanie poprowadzi Wójt Gminy Biała.

Spotkanie pozwoli wyjaśnić mieszkańcom wszystkie aspekty dotyczące inwestycji. Zainteresowanym mieszkańcom proponuje się wyjazd do miejscowości Wielgomłyny, gdzie funkcjonuje chlewnia wg analogicznej technologii  /transport zapewniony/.

Więcej…

 

Łubnice, dnia 10.11.2016 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 16 listopada 2016 r. na godz. 10.00 zwołuje się XIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami

5. Interpelacje

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2017 r.

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

- w sprawie podatku leśnego

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

- w sprawie taryf za wodę i ścieki

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracjach na podatek od nieruchomości

Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

- w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

na 2017r.

- w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych

7. Informacja w zakresie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łubnice

8. Wolne wnioski i zapytania

a) Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

9. Zamknięcie obrad sesji

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information