Get Adobe Flash player
Home

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2017 r.

 

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Łubnice, Link poniżej:

 

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=450&x=8

 

 

 


 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH POPŻ 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

 

W związku z udziałem naszej OPL w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 20142020 Podprogram 2016 realizujemy Działania Towarzyszące.

Są to cyklicznie działania edukacyjne oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem.

Zmieniony (środa, 01 lutego 2017 11:32)

Więcej…

 

Pilne: GRYPA PTAKÓW

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczące wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki. Na mocy tego rozporządzenia należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.

Zgłoszenia można dokonać osobiście (ul. Waryńskiego 8, Wieruszów) lub telefonicznie pod nr tel. 62 784 11 23

Więcej…

 

 

Łubnice, dnia 24.01.2017 r.

 


ZAWIADOMIENIE

 


Uprzejmie informuję, że na dzień 30 stycznia 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze.

 

Porządek obrad sesji:

_________________

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji .

4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

- w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2017r.

7. Podjęcie uchwał, dotyczących budżetu na 2017 r.:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028

- budżetu Gminy Łubnice na 2017r.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Piotr Hyłka

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

 

 

 

 

 


 

Zmieniony (wtorek, 24 stycznia 2017 13:55)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

UZ.271.2. 2017

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu”

Dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 z dnia 08 września 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Więcej…

 

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji.

Kancelaria prezydencka wyjaśniła, że zasadniczym celem noweli jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie o ochronie przyrody. Wycinka drzew i krzewów na własnej działce będzie teraz możliwa bez zgody urzędu pod warunkiem, że nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej…

 

Reforma oświaty 2017

Do 31 marca 2017 r. rady gmin muszą podjąć uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju, Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

Więcej…

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2017

Od 2 stycznia 2017r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga wg następującego harmonogramu:

Zmieniony (poniedziałek, 06 marca 2017 12:18)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej (w formie paczek żywnościowych) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020):

 

Ø 1 268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

Ø 1 028 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information