Get Adobe Flash player
Home

ZAPYTANIE OFERTOWE

UZ.271.2. 2017

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu”

Dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.04.02.02-10-0025/16-00 z dnia 08 września 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Więcej…

 

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji.

Kancelaria prezydencka wyjaśniła, że zasadniczym celem noweli jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie o ochronie przyrody. Wycinka drzew i krzewów na własnej działce będzie teraz możliwa bez zgody urzędu pod warunkiem, że nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej…

 

Reforma oświaty 2017

Do 31 marca 2017 r. rady gmin muszą podjąć uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju, Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

Więcej…

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2017

Od 2 stycznia 2017r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga wg następującego harmonogramu:

Zmieniony (poniedziałek, 06 marca 2017 12:18)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej (w formie paczek żywnościowych) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020):

 

Ø 1 268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

Ø 1 028 zł – dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o w/w pomoc składają wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI), pod typ ii I-I5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce,
Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Więcej…

 

ZAPROSZENIE

na spotkanie informacyjno - konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 „Między Prosną a Wartą” - LGD zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów.

Spotkanie będzie poświęcone operacjom z zakresów tematycznych:

- zachowanie dziedzictwa lokalnego - operacje inwestycyjne,

- infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna.

Więcej…

 

Wnioski na program PROW pt: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Uprzejmie informujemy, że pierwsze nabory wniosków w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zostaną przeprowadzone w okresie od 16.01.2017r. do 31.01.2017r.

W zawiązku z powyższym prosimy o zamieszczenie w siedzibie Państwa Instytucji plakatu z informacją o planowanych naborach.

Więcej…

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO
NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information