Get Adobe Flash player
Home

Województwo Łódzkie wraz z 45 Partnerami (jst z województwa łódzkiego), w tym Gmina Łubnice, realizuje projekt pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2: E-usługi publiczne.

Okres realizacji projektu: 1.06.2013 – 31.12.2014

Całkowita wartość projektu: 22 902 270,00 zł

Wartość dofinansowania: 19 466 929,50 zł

Projekt ma na celu rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.

Zmieniony (piątek, 11 lipca 2014 07:13)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Wójt Gminy Łubnice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 11 czerwca, na wniosek firmy „JMM” – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni 32-700, ul. Sądecka 27C wydana została decyzja znak: 6220.2.2012-13-14 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 9 w godzinach pracy Urzędu.

 

UWAGA !!!

Wójt Gminy Łubnice

Ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa

w Łubnicach, ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice

Więcej…

 

ŚWIĘTO DZIECI

 

Rada Rodziców, Dyrektor,  Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół w Wójcinie
mają zaszczyt  zaprosić

wszystkich miłośników dobrej zabawy na festyn, który odbędzie się


w niedzielę 1 czerwca 2014 r.

od godziny 15 00 na boisku szkolnym.

Więcej…

 

 

 

KONSULTACJE  SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁUBNICE na lata 2014-2020

Wójt Gminy Łubnice zaprasza mieszkańców Gminy Łubnice do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2014-2020

Uwagi, pytania i sugestie dotyczące treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubnice można przesyłać za pośrednictwem formularza (w załączeniu) w terminie do dnia  20 czerwca 2014 roku można przesyłać:

Więcej…

 

 

Chłopcy z Publicznego Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach brązowymi medalistami  Mistrzostw Polski w  Unihokeju Chłopców w kat. Junior Młodszy

GALERIA

Zmieniony (wtorek, 13 maja 2014 10:31)

Więcej…

 

Zaproszenie

Wójt Gminy Łubnice, LKS Start Łubnice i Animator kompleksu boisk Orlik w Łubnicach zapraszają wszystkich na Turniej piłki nożnej dla dzieci z roczników 2002,2003,2004,2005 i młodsi, który odbędzie się na boisku Orlik w Łubnicach ul. Leśna 4. 

Więcej…

 

KOLOROWA LOKOMOTYWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach bierze udział w projekcie pn. „Kolorowa Lokomotywa – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę”, realizowanego przez Łódzki Dom Kultury.

Ideą projektu jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia.

Partnerami projektu są: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki.

Uczestnicy projektu z gminy Łubnice: grupa dzieci z kółka teatralnego działającego przy GBP Łubnice.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt obejmie realizację 6 typów warsztatów, które bazują na idei recyklingu:

1. Tkanina, Warsztat z tkaniny i koronki (partner: Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi)

Na warsztatach odbiorcy poznają techniki wykonywania drobnych przedmiotów artystycznych z różnych rodzajów tkanin, koronek, tiulu, nici, włóczki, pasmanterii, itp., które zostały przeznaczone do wyrzucenia, a jednak w tym wypadku dano im „drugie życie”. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi.

Prowadzenie: Danuta Lorent-Więckowska, artysta plastyk realizatorka warsztatów plastycznych.

2. Tkanina, Warsztat z filcowania na mokro – ŁDK

Uczestnicy wykonają unikatowe płaskie kompozycje kolorystyczne bądź drobne przedmioty dekoracyjne, które będą stanowiły elementy ubioru i scenografii. Do warsztatów zostaną wykorzystane odrzuty i resztki wełny czesankowej. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi.

Prowadzenie: Agnieszka Frontczak, artysta plastyk, realizatorka warsztatów plastycznych w technice filcu na mokro.

3. Tkanina, Warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych (partner: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z metodami konstruowania ubiorów scenicznych oraz elementów scenograficznych z materiałów odzyskanych: papieru, tektury, tkanin, włókien. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi.

Prowadzenie: dr Ewa Bloom-Kwiatkowska, artysta plastyk, kierownik Pracowni Zagadnień Scenograficznych ASP, realizatorka warsztatów plastycznych, a także studentki 4 i 5 roku studiów.

4. Papier, Warsztat odzyskiwania i produkcji papieru (partner: Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi)

Zostanie zaprezentowany proces powstawania papieru z surowców wtórnych. Uczestnicy warsztatu będą mogli przekonać się na własne oczy jak mało skomplikowane jest uzyskanie papieru ze słomy czy drewna i co trzeba zrobić, aby ten papier uzyskać. Za tworzywo do robienia papieru zostaną wykorzystane zmiażdżone i rozdrobnione włókna roślinne, np. słomy. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi.

Prowadzenie: Ryszard Uljański - specjalista papiernictwa, pracownik Politechniki Łódzkiej, założyciel Domu Papiernika i Fundacji „Ocalić od zapomnienia” mającej na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycyjnych technik pozyskiwania papieru i druku.

5. Warsztaty ze scenografii ekologicznej - inspiracja architekturą biomorficzną (partner: Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki)

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z rozwiązaniami pro-środowiskowymi szczególnie dotyczącymi przestrzeni publicznych. W trakcie zajęć zostaną wykonane elementy dekoracji nawiązujące do proekologicznych rozwiązań architektonicznych m.in. z tektury. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi.

Prowadzący: mgr inż. arch. Joanna Matuszewska, mgr inż. arch. Tomasz Grzelakowski oraz 2 asystenci (do wyboru)

6. Warsztat teatralny - ŁDK i powiatowe centra kultury

Realizowane będą na terenie powiatowych/gminnych/miejsko-gminnych centrów kultury do wiersza „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą  nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci z placówek partnerskich.

 

Zawiadomienie

o sporządzeniu spisu wyborców

Zmieniony (czwartek, 08 maja 2014 10:58)

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information