Get Adobe Flash player
Home

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.3.1.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 stycznia 2016 r., Gminy Łubnice, z/s ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 1087/2, 1089, 2035/1, 1072 (obręb Wójcin) położonych w gminie Łubnice.    

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Znak: 6733.2.1.2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27 stycznia 2016 r., Gminy Łubnice, z/s ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 328, 1463, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 329 (obręb Kolonia Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice.

Zmieniony (środa, 03 lutego 2016 13:45)

Więcej…

 

 

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

Więcej…

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 27 stycznia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Więcej…

 

O G Ł O S Z E N I E

O   ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO

WZÓR WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEGO

WZÓR WNIOSKU DO WYDRUKU

poczytaj o ogłoszeniu i kliknij więcej.

 

Zmieniony (piątek, 22 stycznia 2016 12:59)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 stycznia 2016 r., Pani Agnieszki Stradomskiej, reprezentującej Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, z/s ul. Grunwaldzka 9A/2, 63-500 Ostrzeszów, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15 kV (linia kablowa) i nN-0,4 kV (linia kablowa) oraz budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN na części działek nr ewid. 636/1, 637/3, 1502/2, 1681, 1552/1, 1553, 1556, 1557/2, 1557/1, 1558, 1561, 1560 (obręb 0003 Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice.

Zmieniony (piątek, 22 stycznia 2016 08:34)

Więcej…

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.).

Zmieniony (czwartek, 21 stycznia 2016 08:14)

Więcej…

 

INFORMACJA 50-LECIE

Urząd Gminy w Łubnicach prosi jubilatów lub rodziny o zgłaszanie do dnia 05.02.2016 do  tut. USC pok. Nr 7 par, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 50 – lecia pożycia zawarcia związku małżeńskiego, a związek małżeński zawierany był poza terenem gminy Łubnice.

Ponadto informujemy, że pary które zawierały związek małżeński na terenie  gminy Łubnice nie musza się zgłaszać ponieważ dane te są dostępne w naszym urzędzie.

Więcej…

 

WOŚP 2016

Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, nauczyciele oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Terenu Gminy Łubnice przystąpili  do 24 FINAŁU  WOŚP, który odbył się w dniu: 10.01.2016r. w miejscowościach: Łubnice, Wójcin, Ludwinów oraz Dzietrzkowice.

Celem tegorocznej zbiórki publicznej było zebranie środków pieniężnych na  zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewniania godnej opieki medycznej seniorów.

Dzięki hojności mieszkańców Gminy Łubnice  udało się zebrać kwotę: 8014,98 zł

Wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę pieniężną, 
Wspaniałomyślnym mieszkańcom  Gminy Łubnice
Sztab Wolontariuszy wraz z opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu  działającego w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
składa serdeczne podziękowania i życzy wszystkiego dobrego!

 

<<GALERIA - KLIKNIJ >>

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information