Get Adobe Flash player
Home

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.10.2014 r. została wydana decyzja nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.

Więcej…

 

Sukces sztafet chłopców 10*1000m i dziewcząt 10*800m z Publicznego Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W dniu 07.10.2014r.na terenach kompleksu boisk w Galewicach odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Kalendarza Imprez organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie.

Zmieniony (wtorek, 21 października 2014 06:51)

Więcej…

 

Placówka Terenowa KRUS w Wieruszowie apeluje:

Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić ”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy.

Więcej…

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Od dnia 21-10-2014 do dnia 21-10-2014 w godz. od 09:00 do 10:30

Od dnia 21-10-2014 do dnia 21-10-2014 w godz. od 15:00 do 16:00

dla odbiorców

zamieszkałych w:

Łubnice Hydrofornia , ul. Piastowska, Sienkiewicza , Sikorskiego , Bank Spółdzielczy, Poczta , Urząd Gminy , Kościelna , Łąkowa , Sądowa , Kościół, Plebania

Więcej…

 

OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Łubnice

O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU
Programu  współpracy Gminy  Łubnice w 2014r.

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 sierpnia 2014 r., Pana Macieja Mączki, reprezentującego Spółkę z o.o. JMM, ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.    

Więcej…

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 12.08.2014 r. została wydana decyzja nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łubnicach ul. Ogrodowa na części działek nr ewid. 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 169, 297, 298, 299, 300, 301, 314, 315 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 12.08.2014 r.

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach,
  2. Strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach,
  3. a/a.

 

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (STYPENDIA) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy Łubnice, na rok szkolny 2014/2015 należy składać w terminie od 01 września 2014 r. do 15 września 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej oraz w GOPS w Łubnicach.

WZÓR WNIOSKU (.DOC)

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information