Get Adobe Flash player
Home

Ogłoszenie w formie kurendy

Łubnice, Ludwinów, Rzepisko, Wójcin, Andrzejów, Jeziorko nr 1, 2 i 2a

Urząd Gminy w Łubnicach informuje, iż w ramach zawartego porozumienia między Urzędem Gminy i Firmą EKO-REGION zostaje zwiększona częstotliwość wywozu odpadów suchych. Odbiór odpadów suchych odbywać się będzie w następujących terminach:

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
AKTUALIZACJA

 

W związku z błędnym zapisem treści zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy do realizacji programu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach publikuje poprawną treść zapytania ofertowego. Błąd dotyczył szczegółowego zakresu zadań wykonawcy,

było:

2/ 18 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego  prowadzonego przez doradcę edukacyjnego  dla 9 Uczestników projektu.  Program : charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, skuteczna autoprezentacja.  Termin realizacji: maj, czerwiec 2014 r.,

powinno być:

2/ 18 godzin  dydaktycznych warsztatów doradztwa zawodowego  prowadzonego przez doradcę zawodowego  dla 9 Uczestników projektu.  Program : charakterystyka i wymagania współczesnego rynku pracy, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, skuteczna autoprezentacja.  Termin realizacji: maj, czerwiec 2014 r.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, iż w związku z zauważeniem błędu przedłuża termin składania ofert przez wykonawców do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00

Załączniki:

1. Treść zapytania ofertowego po zmianie

2. Załącznik nr 1 formularz oferty

3. Załącznik nr 2 wykaz zrealizowanych usług

Zmieniony (poniedziałek, 07 kwietnia 2014 10:55)

 

Rolniku- upadek to nie przypadek artykuł

 

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób.

Więcej…

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.

Zmieniony (środa, 02 kwietnia 2014 05:38)

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Szansa na pracę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację niżej wymienionego zamówienia:

Zmieniony (poniedziałek, 07 kwietnia 2014 10:56)

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

Wojewody Łódzkiego

z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyciąg

z Zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Więcej…

 

„Dopłaty do materiału siewnego”

Pracownicy Oddziału Terenowego 
Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

zapraszają wszystkich producentów rolnych,
którzy zakupili
materiał siewny kwalifikowany

do Biura Powiatowego ARiMR w Wieruszowie

w dniu 07-04-2014

w godz.od 10:00 do 14:00

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm,), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2012r. wpłynął wniosek Pana Jana Mączka reprezentującego Firmę JMM Sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 0,8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek numer ewid. 43/1, 43/2 (obręb Łubnice) położonych w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice.

Więcej…

 

OTWP w gminie Łubnice – eliminacje gminne

W dniu 15 marca 2014 roku  w Kolonii Dzietrzkowice gm. Łubnice  odbyły się  gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.  Turniej odbył się w dwóch kategoriach szkoły podstawowe oraz gimnazja. Łącznie w konkursie udział wzięło 15 osób. Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału powiatowego zakwalifikowały się:

Zmieniony (wtorek, 25 marca 2014 10:42)

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information