Get Adobe Flash player
Home

Program Współpracy na 2016r.

 

Więcej…

 

Zadanie pod nazwą:

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2015 roku

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 572,15  zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 16 117,00 zł w tym dotacja ze środków NFOŚiGW w kwocie 8140,00 zł

Więcej…

 

11 LISTOPADA w GMINE ŁUBNICE

W dniu 11 listopada 2015 r. przemarszem sprzed budynku Zespołu Szkół w Wójcinie rozpoczęły się GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił i homilię wygłosił ks. Józef Kaczmarek.

Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową, wszyscy uczestnicy obchodów udali się w przemarszu do Centrum Kultury Wsi Wójcin – Andrzejów, gdzie podczas uroczystości w pierwszej kolejności przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy, pan Henryk Ciosek.

Zmieniony (czwartek, 12 listopada 2015 09:05)

Więcej…

 

 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Gminy Łubnice

>>KLIKNIJ<<

 

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŁUBNICE

WYPEŁNIJ ANKIETĘ !!!!!!

Gmina Łubnice przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to strategiczny dokument, umożliwiający ubieganie się o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Łubnice. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Łubnice.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łubnice jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. 93-121 Łódź, Częstochowska 63, +48 42 2507991 www.phin.pl/inwestycje/

W ramach pracy nad „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łubnice” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja budynków na terenie jednostki. W październiku pracownicy urzędu będą zbierać informacje niezbędne do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ankietę można również wypełnić online klikając na poniższy link:

http://goo.gl/Pfulja

ankieta skierowana dla przedsiębiorstw znajduje się pod poniższym linkiem:

http://goo.gl/P1mKbw

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/2015

WÓJTA GMINY ŁUBNICE


z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: ustalenia terminu, regulaminu przetargu, wadium oraz I postąpienia na
sprzedaż nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w obrębie wsi
Dzietrzkowice – działka Nr 925/3

Zmieniony (piątek, 16 października 2015 11:10)

Więcej…

 

Konsultacje w sprawie:

Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016  rok

 

Działając na podstawie uchwały Nr XL/199/2010 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łubnice przedkłada do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016  rok".

Więcej…

 

24 grudnia 2015r.- Urząd Gminy i GOPS w Łubnicach będą nieczynne

W związku ze świętem przypadającym w innym dniu niż niedziela występującym w miesiącu: grudniu (26 grudnia 2015r. )

Zarządzeniem nr 30/2015r. Wójta Gminy w Łubnicach  z dnia 1 października 2015r. obniża się wymiar czasu pracy w tych tygodniach, w których wskazane święto występuje o 8 godzin.

Pracownicy Urzędu Gminy w Łubnicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach wykorzystają dzień wolny z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy w terminie: 24 grudnia 2015r.

Więcej…

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information