Get Adobe Flash player
Home

Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Łubnice

Pracodawca składa wniosek (Załącznik nr 1) w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 70b, ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) – dalej u.o.s.o.)

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.

Wniosek należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Łubnicach.

Zmieniony (piątek, 21 listopada 2014 09:48)

Więcej…

 

 

Zadanie pod nazwą:

 

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice
w 2014 roku

 

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 

Zmieniony (piątek, 21 listopada 2014 09:49)

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.10.2014 r. została wydana decyzja nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.

Więcej…

 

Sukces sztafet chłopców 10*1000m i dziewcząt 10*800m z Publicznego Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W dniu 07.10.2014r.na terenach kompleksu boisk w Galewicach odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe w ramach Kalendarza Imprez organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie.

Zmieniony (wtorek, 21 października 2014 06:51)

Więcej…

 

Placówka Terenowa KRUS w Wieruszowie apeluje:

Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roślin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić ”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroźniejsze urazy.

Więcej…

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Od dnia 21-10-2014 do dnia 21-10-2014 w godz. od 09:00 do 10:30

Od dnia 21-10-2014 do dnia 21-10-2014 w godz. od 15:00 do 16:00

dla odbiorców

zamieszkałych w:

Łubnice Hydrofornia , ul. Piastowska, Sienkiewicza , Sikorskiego , Bank Spółdzielczy, Poczta , Urząd Gminy , Kościelna , Łąkowa , Sądowa , Kościół, Plebania

Więcej…

 

OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Łubnice

O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU
Programu  współpracy Gminy  Łubnice w 2014r.

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 sierpnia 2014 r., Pana Macieja Mączki, reprezentującego Spółkę z o.o. JMM, ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.    

Więcej…

 

 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij po więcej informacji. Polityka Ciasteczek KLIK!!.

Akceptujesz pliki ciasteczek na tej stronie ?

EU Cookie Directive Module Information